Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Όλοι στο σχολείο μιλάνε για «ύλη» και για «γνώσεις». Δίνουν φυλλάδια και «μαθήματα για το σπίτι»....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΗΜΕΡΙΔΑΛήψη

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Απόσπασμα από ΦΕΚ...

Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Όλοι στο σχολείο μιλάνε για «ύλη» και για «γνώσεις». Δίνουν φυλλάδια και «μαθήματα για το σπίτι». Κυνηγάμε χρόνους και στόχους από πέντε έξι χρονών. Θα τη μάθω και αυτή την ύλη αλλά… δεν με ενθουσιάζει αρκετά. Και ο ενθουσιασμός είναι το λίπασμα που με κάνει να...

Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Όλοι στο σχολείο μιλάνε για «ύλη» και για «γνώσεις». Δίνουν φυλλάδια και «μαθήματα για το σπίτι». Κυνηγάμε χρόνους και στόχους από πέντε έξι χρονών. Θα τη μάθω και αυτή την ύλη αλλά… δεν με ενθουσιάζει αρκετά. Και ο ενθουσιασμός είναι το λίπασμα που με κάνει να...

Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Μαμά, Μπαμπά, μ’ ακούτε;

Όλοι στο σχολείο μιλάνε για «ύλη» και για «γνώσεις». Δίνουν φυλλάδια και «μαθήματα για το σπίτι». Κυνηγάμε χρόνους και στόχους από πέντε έξι χρονών. Θα τη μάθω και αυτή την ύλη αλλά… δεν με ενθουσιάζει αρκετά. Και ο ενθουσιασμός είναι το λίπασμα που με κάνει να...