ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ

Το Κέντρο ‘xόριππος’ προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας σε παιδιά κάθε ηλικίας

Πρώιμη παρέμβαση

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 

Εφαρμόζονται τεχνικές βασισμένες σε σύγχρονες προσεγγίσεις όπως RDI, ABA, TEACCH, PECS και MAKATON για παιδιά & ενήλικες με αυτισμό, δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, αισθητηριακές διαταραχές, κινητικές δυσκολίες, σύνδρομα

ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ο Χώρος μας

Οι Υπηρεσίες μας

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Διορθωτική αγωγή ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών σε παιδιά με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία

Ενίσχυση γραπτού λόγου

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται τόσο από το επιστημονικό υπόβαθρο της διεπιστημονικής ομάδας όσο και από την αγάπη μας για προσφορά στα παιδιά. Οι θεραπευτές συνεργάζονται με ιατρούς, εκπαιδευτικούς, συνοδούς και με τους γονείς προκειμένου να κατακτηθούν συντομότερα οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει, αξιολογεί, διαγιγνώσκει, προτείνει, συναποφασίζει για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.