Πρόγρ. Κατάρτισης ΑΒΑ

Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, προβλήματα συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης προσώπων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Το κέντρο εκπαίδευσης, άθλησης και θεραπειών «xόριππος» διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 100...