Ταχύρυθμα Τμήματα Αντιμετώπισης Δυσκολιών Ανάγνωσης και Γραφής

Στο κέντρο μας λειτουργεί Ταχύρυθμο Τμήμα για παιδιά από 4 ετών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ανάγνωσης και της γραφής.Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα παρέμβασης, διάρκειας τριών μηνών, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης, την εκμάθηση πρώτης ανάγνωσης και γραφής, τη βελτίωση της ταχύτητας στη ροή της ανάγνωσης, τη γραφή χωρίς παραλείψεις και την τόνωση της αυτοπεποίθησης.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

6 Μαΐου 2021