Έναρξη εγγραφών σχολικού έτους 2021-2022 καθημερινα 16:00-20:00.

Αξιολογηση- Διάγνωση μαθητών κατόπιν ραντεβού.