Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, προβλήματα συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης προσώπων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.
Το κέντρο εκπαίδευσης, άθλησης και θεραπειών «xόριππος» διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών με τίτλο:
«Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, προβλήματα συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης προσώπων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού»
 
Κατεβάστε την αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΑΒΑ
Κατεβάστε το ενημερωτικό υλικό: Ενημερωτικό υλικό