Ψυχολογική Υποστήριξη

Εξειδικευμένος ψυχολόγος προάγει τις γνωστικές δεξιότητες μνήμης, αντίληψης, συγκέντρωσης και προσοχής του παιδιού μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ασκησιολόγιο, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαχείριση των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών του.