Ψυχοκινητική αγωγή

Η ψυχοκινητική αγωγή είναι μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην ολική ανάπτυξη του ατόμου κατά την οποία αξιολογούνται οι κινητικές συμπεριφορές σε σχέση πάντα με την εγκεφαλική δραστηριότητα και τον ψυχισμό. Χρησιμοποιεί λοιπόν πρωτίστως ως μέσον την κίνηση και προσβλέπει στην ανάπτυξη της αντίληψης, της βίωσης του σώματος και την απόκτηση κοινωνικής γνώσης. Βοηθά το άτομο να βρει μια ψυχοσωματική ισορροπία, να συνειδητοποιεί το σώμα του και να έχει αυτοέλεγχο κάνοντας το ικανό να εκφραστεί και να επικοινωνήσει.

Μέσα από αυτήν επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η ανάπτυξη των κινητικών και αισθητηριακών λειτουργιών, η μνήμη, η συγκέντρωση προσοχής, η κοινωνικοποίηση, η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική ωρίμανση και τελικά η καλύτερη ποιότητα ζωής. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.