Συμβουλευτική

Το κέντρο μας παρέχει:

  • Συμβουλευτική παιδιού και εφήβου
  • Πρόγραμμα αντιμετώπισης του στρες σε παιδιά και εφήβους
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Ομάδες Συζήτησης Γονέων

 Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλοεπικοινωνίας που σκοπός της είναι η παροχή βοήθειας σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη σχέση τους με τον ίδιο τους τον εαυτό, τη σχέση με την οικογένεια τους, την επαγγελματική τους ζωή, την προσαρμοστικότητα τους σε δύσκολες καταστάσεις. Επιπλέον, η συμβουλευτική λειτουργεί και ως πρόληψη καταστάσεων με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων.