Πρώιμη Παρέμβαση – Πρότυπη Μονάδα Πρώιμης Παρέμβασης

Το πρόγραμμα είναι καθημερινό και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-7 ετών.

Η πρώιμη εντατική παρέμβαση στα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, είναι μία παιδαγωγική-θεραπευτική προσέγγιση που έχει παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών διαταραχών. Αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία και μελέτες της τελευταίας εικοσαετίας έχουν υπογραμμίσει τα σημαντικά αποτελέσματα της πρώιμης παρέμβασης στη βελτίωση της επικοινωνίας (λεκτική και μη), στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολείο και στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους στις απαιτήσεις της καθημερινή ζωής.

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι μία εντατική και διαπροσωπική μέθοδος εκπαίδευσης που αποσκοπεί  τόσο στην εκπαίδευση ατόμων σε τομείς που θεωρούνται κοινωνικά σημαντικοί όσο και στην αντιμετώπιση/επίλυση ακατάλληλων ή δυσπροσάρμοστων συμπεριφορών που μπορούν να εμφανίζουν τα άτομα αυτά.

Εφαρμόζει με συστηματικό τρόπο μεθόδους που προέρχονται από τη θεραπεία συμπεριφοράς και έχει στόχο να διδάξει βασικές δεξιότητες μάθησης, να ενισχύσει το κίνητρο του ατόμου και να χτίσει πάνω σε προϋπάρχουσες βασικές δεξιότητες ώστε να επέλθει η βελτίωση της συμπεριφοράς και της ποιότητας ζωής του.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη βασικών δεξιοτήτων όπως:

 1. Βλεμματική Επαφή
 2. Μίμηση
 3. Λεκτική Συμπεριφορά-Ανάπτυξη Εκφραστικού Λόγου
 4. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αυτοεξυπηρέτησης
 5. Συγκέντρωση-Προσοχή
 6. Δεξιότητες Παιχνιδιού
 7. Θεωρία του Νου
 8. Γνωστικές Δεξιότητες
 9. Σχολικές Δεξιότητες
 10. Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς
 11. Ψυχοεκπαίδευση Γονέων

 

Η πρώιμη παρέμβαση πραγματοποιείται από ομάδα επιστημόνων (Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο) εκπαιδευμένων στη τεχνολογία της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ).