Προσαρμοσμένη άσκηση στο νερό

Το πρόγραμμα διεξάγεται στο Δημοτικό κολυμβητήριο με τμήματα όχι μόνο ατομικά αλλά και με ομάδες δύο ή τριών παιδιών. Η προσαρμοσμένη άσκηση στο νερό αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο για πρώιμη παρέμβαση γιατί προωθεί την κινητική, κοινωνική και συναισθηματική πλευρά του παιδιού ενώ παράλληλα ενισχύει τη δύναμη, τον συντονισμό, την αντοχή, προσανατολισμό και τη λεκτική επικοινωνία.