Προσαρμοσμένες ιππικές δραστηριότητες

Είναι μια εναλλακτική ολιστική προσέγγιση για παιδιά και ενήλικες κατά την οποία το άλογο διευκολύνει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε επίπεδο σωματικό και ψυχικό βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Οι δραστηριότητες με σύντροφο το άλογο αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη, διδάσκουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό όπως και την ικανότητα κοινωνικοποίησης. Χρησιμοποιούνται ασκήσεις από το άθλημα της ιππασίας, οι οποίες προσαρμόζονται με τη βοήθεια ψυχοκινητικών αρχών για να προωθηθούν ο σωστός έλεγχος της κίνησης του σώματος και η κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά.

Αποτελούν ένα θεραπευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να επιτευχθεί:

  • Η βελτίωση της ισορροπίας
  • Η εξάσκηση του συντονισμού των κινήσεων του άνω και κάτω κορμού
  • Η εξομάλυνση του μυϊκού τόνου
  • Η προώθηση του κινητικού σχεδιασμού και κινητικού ελέγχου
  • Η εξισορρόπηση των αισθητηριακών λειτουργιών
  • Η μείωση της διάσπασης της προσοχής ενθαρρύνοντας την βλεμματική επαφή
  • Η εξάσκηση των γνωστικών και αντιληπτικών ικανοτήτων
  • Η προαγωγή του λόγου, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης