Προετοιμασία μαθητών για Δημοτικό – Γυμνάσιο – Προετοιμασία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες για Δημοτικό-Γυμνάσιο

Το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού. Το κέντρο μας έχει εκπονήσει ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που αφορά στη σωστή προετοιμασία των παιδιών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.