Ποιοι είμαστε

Εταιρικό προφίλ

Το κέντρο Θεραπειών, Εκπαίδευσης, Διάγνωσης και Άθλησης xόριππος, προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας σε παιδιά κάθε ηλικίας. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 με κοινωνικό σκοπό την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ομάδες τυπικών συνομηλίκων και την εξάλειψη συμπεριφορών που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται τόσο από το επιστημονικό υπόβαθρο της διεπιστημονικής ομάδας όσο και από την αγάπη μας για προσφορά στα παιδιά. Οι θεραπευτές συνεργάζονται με ιατρούς, εκπαιδευτικούς, συνοδούς και με τους γονείς προκειμένου να κατακτηθούν συντομότερα οι στόχοι που έχουν τεθεί. Παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της διάγνωσης, της πρώιμης παρέμβασης, της άθλησης, της αποκατάστασης των δυσκολιών του λόγου, της επικοινωνίας, της μάθησης, της συμπεριφοράς, της μνήμης και συναισθηματικής έκφρασης.

Το 1ο Κέντρο λειτουργεί στη Λάρισα (Νικηταρά 18) και το 2ο Κέντρο στον Πυργετό.

Στεγάζονται σε άρτιους εξοπλισμένους, λειτουργικούς και ευχάριστους χώρους που διαμορφώθηκαν με στόχο να καλύψουν τις θεραπευτικές ανάγκες παιδιών και ενηλίκων. Διαθέτουν πλούσιο και πλήρως ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ανανεώνεται και διευρύνεται διαρκώς.

Γιατί τον xοριππο;

Γιατί η διεπιστημονική ομάδα του xόριππου χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα Ψυχομετρικα Εργαλεία Διάγνωσης και Αξιολόγησης, ώστε να καταρτίσει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την μέγιστη βελτίωση της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αυτόνομη διαβίωση.

Στην κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος λαμβάνονται σημαντικά υπόψιν οι επιθυμίες της οικογένειας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των μελών της. Η ομάδα του xόριππου επιδιώκει επίσης τη στενή συνεργασία με το σχολείο και συνυπολογίζει τις παραμέτρους που θέτει η αλληλεπίδραση με τους φίλους, τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινότητα.

H διεπιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από:

 • Λογοθεραπευτή
 • Εργοθεραπευτή
 • Ψυχολόγο
 • Ψυχίατρο Παίδων και Εφήβων
 • Ειδικό Παιδαγωγό
 • Επιστήμονες προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας και υγείας
 • Εκπαιδευτή θεραπευτικής ιππασίας
 • Επιστήμονεςφυσικής αγωγής και αθλητισμού
 • Φιλόλογο
 • Μαθηματικό

Ο καθένας τους έχει  εκπαιδευτεί στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και αναλαμβάνει να αξιολογήσει τον τομέα ανάπτυξης της ειδικότητας του  και να στοχοθετήσει μαζί με τους υπόλοιπους το πλάνο παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της συνολικής ανάπτυξης και λειτουργικότητας ενός  παιδιού.  Την ομάδα των επαγγελματιών συντονίζει η Διεπιστημονική Υπεύθυνη ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος καταμερισμός εργασίας και να γίνεται αξιόπιστη αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Μέλος της ομάδας γίνεται και η οικογένεια ως ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς διαπαιδαγώγησης.

Τα οφέλη από τη διεπιστημονική συνεργασία είναι:

Το παιδί αντιμετωπίζεται ολιστικά ως άτομο, αλλά και ως μέλος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου(σχολείο, οικογένεια, φίλοι, γειτονιά, κοινότητα) που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτά.

Στενή συνεργασία της ομάδας και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ τους.

Θέσπιση κοινών στόχων που στηρίζονται σε αλληλοσυμπληρωματικές δράσεις.

Υπηρεσίες

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχοκινητική Αγωγή
 • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διορθωτική αγωγή ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών σε παιδιά με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία
 • Ενίσχυση γραπτού λόγου
 • Λειτουργική Ανάγνωση – Γραφή – Μαθηματικά
 • Πρώιμη Παρέμβαση
 • Καθημερινή Μελέτη για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου
 • Προσαρμοσμένες Ιππικές Δραστηριότητες
 • Προσαρμοσμένη άσκηση στο νερό, Καλαθοσφαίριση, Στίβος, Ενόργανη, Πάλη, Ποδόσφαιρο
 • Κοινωνική Ένταξη – Ομαδες Κοινωνικοποίησης και Συναισθηματικής Έκφρασης
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Συμβουλευτική
 • Ομάδες Συζήτησης Γονέων
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Επιστημονικά υπεύθυνη ομάδα

Καπλάνη Ελένη

Εκπαιδευτικός – Ειδική Παιδαγωγός, MSc στην Ψυχοπαιδαγωγική των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης
Υπεύθυνη Σχεδιασμού Ατομικών και Ομαδικών Προγραμμάτων Παρέμβασης,
Υπεύθυνη Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Καραγιάννη Βάγια

MSc Διοίκηση Επιχειρήσεων, Υπεύθυνη Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Πετρίδου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc στην Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία
Υπεύθυνη Αθλητικών Προγραμμάτων, Θεραπευτικής Ιππασίας και Ψυχοκινητικής Αγωγής

Η ομάδα μας

Καπλάνη Ελένη

Η Καπλάνη Ελένη είναι Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής – Ειδική Παιδαγωγός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχοπαιδαγωγική των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών- Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης.
Στις βασικές της εξειδικεύσεις είναι:

 • η μέθοδος ΤEACCH
 • η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • η Εκμάθηση πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης
 • η Μαθησιακή Αποκατάσταση σε παιδιά με ελλείμματα στο γνωστικό και ψυχογλωσσικό τομέα
 • η χορήγηση Διαγνωστικών Εργαλείων για:
  • τη διάγνωση αυτισμού σε βρέφη και νήπια
  • Τον Καθορισμό του Λειτουργικού Επιπέδου σε όλους τους τομείς της Ανάπτυξης σε παιδιά με αυτισμό
  • Τη διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά από 4 έως και 17 ετών
  • τον Καθορισμό του Νοητικού Επιπέδου σε παιδιά από 4 έως και 17 ετών.

Είναι η επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου xόριππος. Σχεδιάζει προγράμματα παρέμβασης με βάση τη διάγνωση και το μαθησιακό – αναπτυξιακό προφίλ. Επίσης σχεδιάζει προγράμματα σχολικής ένταξης και εποπτεύει αυτών.

Καραγιάννη Βάγια

Η Καραγιάννη Βάγια είναι πτυχιούχος Οικονομικών σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Οικονομικά Πεδία με παράλληλη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Έχει παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί σε διαφορά σε σεμινάρια Διοίκησης και Μισθοδοσίας ενώ παράλληλα έχει εκπαιδευτεί σε:

 • μέθοδο ΤEACCH
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Θεωρία του Νου

Έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Τυφλών Braille και στις Βασικές Αρχές Συνοδείας Τυφλού και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (εκπαίδευση 4 κύκλων)

Είναι Υπεύθυνη της Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του κέντρου xόριππος, της διαχείρισης των συνοδών Παράλληλης Στήριξης και της διοργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πετρίδου Ιφιγένεια

Η Πετρίδου Ιφιγένεια είναι υπεύθυνη του τομέα της άθλησης, της ψυχοκινητικής αγωγής και της κοινωνικής ένταξης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του πανεπιστημίου Βουργουνδίας της Γαλλίας στην Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία. Είναι υπεύθυνη θεραπευτικής-εκπαιδευτικής ιππασίας, θεραπευτικής άσκησης, ψυχοκινητικής αγωγής και προγραμμάτων ένταξης σε αθλητικές δραστηριότητες, προπονήτρια στίβου και καλαθοσφαίρισης, συντονίστρια υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων παιχνιδιού και ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και τέλος εκδρομικών και κατασκηνωτικών προγραμμάτων.

Στις βασικές της εξειδικεύσεις είναι:

 • η μέθοδος ΤEACCH
 • η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Θεωρία του Νου
 • η εκπαιδευτική-θεραπευτική ιππασία
 • η χορήγηση Διαγνωστικών Εργαλείων για:
  • ανίχνευση ενδεχόμενων κινητικών δυσκολιών με τη δέσμη αξιολόγησης ΒΟΤ-2 (Bruininks Oseretsky test of motor proficiency) και
  • σχεδιασμό προγραμμάτων κίνησης
 • τo Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Τυφλών Braille και Βασικές Αρχές Συνοδείας Τυφλού

Επίσης έχει εκπαιδευτεί στις οι Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.