Λειτουργική Ανάγνωση – Γραφή- Μαθηματικά

(Πινακίδες, Οικονομικές Συναλλαγές, Ανάγνωση των Λογαριασμών και Συμπλήρωση Εντύπων)

Το κέντρο «xόριππος», στα πλαίσια προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της αυτόνομης διαβίωσης παιδιών, εφήβων και νέων, λειτουργεί τμήμα εκπαίδευσης στη λειτουργική ανάγνωση, τη λειτουργική γραφή και τα λειτουργικά μαθηματικά. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι:

  • Πινακίδες

Μαθαίνω να διαβάζω τις πινακίδες (ενδεικτικά: Φαρμακείο, Ιατρείο, Νοσοκομείο, Κομμωτήριο, Φούρνος, Μανάβικο, Σούπερ Μάρκετ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, κ.α)

  • Οικονομικές Συναλλαγές

Μαθαίνω να γράφω, να διαβάζω και να εκτελώ τις απαραίτητες αριθμητικές πράξεις, προκειμένου να εκτελέσω με επιτυχία τις οικονομικές μου συναλλαγές στο supermarket, στο φούρνο, στο μανάβη, στο φαρμακείο και σε άλλα εμπορικά σημεία.

  • Ανάγνωση των Λογαριασμών

Αναγνωρίζω τους λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ κ.α) και διαβάζω το ποσό που πρέπει να πληρώσω. Έπειτα, μαθαίνω να συγκεντρώνω τα χρήματα αυτά καθώς και το πού πρέπει να πάω για την εξόφληση τους.

  • Ανάγνωση και συμπλήρωση εντύπων

Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω τα πάντα για τα προσωπικά μου στοιχεία ώστε να συμπληρώνω με επιτυχία έντυπα διαφόρων ειδών (αιτήσεις, ταχυδρομικές αποστολές, κ.α)

Σε συνεργασία πάντα με το γονιό και σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, προστίθενται και επιπλέον θεματικές ενότητες.