Θεωρία του Νου

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές έχουν περιορισμένη ή ελλιπή Θεωρία του Νου, δηλαδή δεν είναι σε θέση να διεισδύσουν στην πνευματική κατάσταση των άλλων, δεν διαθέτουν τη διαισθαντική ικανότητα να αντιλαμβάνονται ότι οι άλλοι έχουν αισθήματα και σκέψεις που διαφέρουν από τα δικά τους. Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να «διαβάσουν το νου» των άλλων ανθρώπων, τους είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι ο άλλος ίσως αισθάνεται, επιθυμεί, γνωρίζει ή πιστεύει κάτι διαφορετικό απ’ αυτούς. Τα ελλείμματα στη Θεωρία του Νου οδηγούν πολλές φορές σε προβλήματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Επιπλέον η έλλειψη της ικανότητας επεξεργασίας των νοητικών καταστάσεων του εαυτού και του άλλου καθιστούν το άτομο ιδιαίτερα ευάλωτο στη δολιότητα, στην εξαπάτηση ή και την υστεροβουλία των άλλων.

 

Η εκπαίδευση στη Θεωρία του Νου βοηθάει το άτομο

  • Να κατανοεί τις εκφράσεις και τις χειρονομίες των άλλων και να κατανοεί τα μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Να μάθει την «κοινωνική γλώσσα»: να μάθει δηλαδή τι να λέει και πώς να το λέει ανάλογα την εκάστοτε κοινωνική περίσταση
  • Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να τις γενικεύσει και σε άλλες καταστάσεις
  • Να αυτορυθμίσει τη συμπεριφορά του καθώς θα αντιλαμβάνεται τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις των άλλων
  • Να «φύγει» από το στάδιο της εγωκεντρικής σκέψης και να ευαισθητοποιηθεί κοινωνικά
  • Να χειρίζεται καλύτερα το άγχος και τα συναισθήματα κατάθλιψης
  • Να καταλαβαίνει τις προθέσεις των άλλων ώστε να μη γίνεται θύμα δολιότητας

 

Στο κέντρο xόριππος,το ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό βοηθάει τα παιδιά να διορθώσουν τα ελλείμματα στη Θεωρία του Νου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο ασκησιολόγιο και ειδικές δραστηριότητες για κάθε επίπεδο της Θεωρίας του Νου.