Θεραπευτική Ιππασία

Είναι μια εναλλακτική ολιστική προσέγγιση για παιδιά και ενήλικες κατά την οποία το άλογο διευκολύνει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε επίπεδο σωματικό και ψυχικό βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Οι δραστηριότητες με σύντροφο το άλογο αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη, διδάσκουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό όπως και την ικανότητα κοινωνικοποίησης. Χρησιμοποιούνται ασκήσεις από το άθλημα της ιππασίας, οι οποίες προσαρμόζονται με τη βοήθεια ψυχοκινητικών αρχών για να προωθηθούν ο σωστός έλεγχος της κίνησης του σώματος και η κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά.