Ενίσχυση γραπτού λόγου

Ύστερα από μελέτες ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι δάσκαλοι αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου. Αποτέλεσμα αυτού είναι ολοένα και περισσότεροι μαθητές να αποτυγχάνουν στα γραπτά μαθησιακά έργα.

Στο κέντρο μας, έμπειροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν το απαιτητικό γνωστικό έργο της παραγωγής γραπτού λόγου, χρησιμοποιώντας τις πλέον αποδοτικές γνωστικές στρατηγικές γραπτού λόγου οι οποίες επιφέρουν βελτίωση στη γραπτή έκφραση.