Διορθωτική αγωγή ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών σε παιδιά με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία

Το κέντρο μας προσφέρει ατομικό και ομαδικό πρόγραμμα διορθωτικής διδασκαλίας το οποίο περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση μέσω έγκυρων και σταθμισμένων τεστ
  • Διορθωτική αγωγή της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής
  • Διδασκαλία τεχνικών κατανόησης του γραπτού λόγου
  • Ανάπτυξη της γραπτής και προφορικής έκφρασης