Διαγνωστικά Εργαλεία – Τεχνικές

Το κέντρο xόριππος εφαρμόζει Επιστημονικά Διαγνωστικά Εργαλεία που είναι πιστοποιημένα και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

Επίσης το κέντρο xόριππος έχει Πιστοποιηθεί από

  • τη μονάδα Αναπτυξιακής και Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
  • την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου και
  • το Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Παιδαγωγική Σχολής Νηπιαγωγών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Μέσα από την εμπειρία μας και πάντα με βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία επιλέξαμε υπηρεσίες με τις οποίες το παιδί εκπαιδεύεται ολιστικά ως άτομο, αλλά και ως μέλος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (σχολείο, οικογένεια, φίλοι, γειτονιά, κοινότητα).

Η Διεπιστημονική Ομάδα του κέντρου μας έχει εκπαιδευτεί στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και αναλαμβάνει να αξιολογήσει τον τομέα ανάπτυξης της ειδικότητας του και να στοχοθετήσει μαζί με τους υπόλοιπους το πλάνο παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της συνολικής ανάπτυξης και λειτουργικότητας ενός  παιδιού. 

Την ομάδα των επαγγελματιών συντονίζει ο Διεπιστημονικά Υπεύθυνος ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος καταμερισμός εργασίας και να γίνεται αξιόπιστη αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Μέλος της ομάδας γίνεται και η οικογένεια ως ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς διαπαιδαγώγησης.

Η ομάδα μας

  • επιδιώκει τη στενή συνεργασία με το σχολείο και συνυπολογιζει τις παραμέτρους που θέτει η αλληλεπίδραση με τους φίλους, τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινότητα.
  • εφόσον το παιδί εκπαιδεύεται και για θέματα κοινωνικότητας και συμπεριφοράς ενθαρρύνει τη συμμετοχή του σε εξωτερικά προγράμματα
  • συζητά την πορεία των παιδιών υπό την εποπτεία των Υπευθύνων του Κέντρου
  • παρέχει Προγράμματα κατ΄ οίκον με μακροπρόθεσμο στόχο την αύξηση της αυτονομίας του παιδιού, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα της οικογένειας και να μειωθεί το βάρος που επωμίζεται η οικογένεια για την φροντίδα αυτού του μέλους της.
  • ενισχύει τη Θετική Συμπεριφορά και αντιμετωπίζει τη μη Κοινωνικά Αποδεκτή Συμπεριφορά
  • είναι στη διάθεση των γονέων ώστε να συζητάνε προσωπικά μαζί τους για τις ανησυχίες τους.