Διάγνωση

N

Διάγνωση Διαταραχών Επικοινωνίας - Αυτισμός

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου xόριππος χρησιμοποιεί αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικα εργαλεία-τεστ σταθμισμένα σε ελληνικό πληθυσμό, με διαγνωστική αξία 97% και άνω.

Συγκεκριμένα,χορηγούνται ψυχομετρικά τεστ για:

 •  Ανίχνευση Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά απο 18 μηνών έως 4 χρονών
 • Εκτίμηση της Γνωστικής,Νοητικής και Ψυχογλωσσικής επάρκειας σε παιδιά από 4 έως 16 χρ
 • Αξιολόγηση της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς σε παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές ή νοητική ανεπάρκεια.

  Η αξία των ψυχομετρικών εργαλείων δεν είναι μόνο διαγνωστική. Τα αποτελέσματα των σταθμισμένων δοκιμασιών φανερώνουν έγκυρα και έγκαιρα τις δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε παιδιού με βάση τις οποίες καταρτίζεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Μελέτες και έρευνες τελευταίων ετών έχουν αποδείξει ότι προγράμματα παρέμβασης που σχεδιάζονται ύστερα από την χορήγηση έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων επιφέρουν ταχύτερα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

  N

  Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

  Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου xόριππος χρησιμοποιεί αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικα εργαλεία-τεστ σταθμισμένα σε ελληνικό πληθυσμό, με διαγνωστική αξία 97% και άνω.

  Συγκεκριμένα, χορηγούνται ψυχομετρικά τεστ για:

  • Διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών ( δυσλεξία, ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσπραξία, δυσγραφία,δυσαριθμησία) σε παιδιά απο 4 έως 16 χρ
  • Ανίχνευση της Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)σε παιδιά απο 4 έως 16 χρ

   

  Ένα πρόγραμμα παρέμβασης, πρέπει να βασίζεται σε μια σωστή εκτίμηση των δυσκολιών του παιδιού. Η σωστή διάγνωση επιφέρει και το σωστό σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς οι διαφορετικού τύπου δυσκολίες απαιτούν και διαφοροποιημένη παρέμβαση. Συχνά, οι δυσκολίες ενός παιδιού μπορεί φαινομενικά να μοιάζουν (όπως η δυσκολία στην αναγνωστική ευχέρεια) αλλά να προέρχονται από διαφορετικού τύπου διαταραχές: δυσκολίες στην ανάγνωση μπορεί να έχει και ένα παιδί με δυσλεξία, αλλά και ένα παιδί με εξελικτική διαταραχή του λόγου (προληπτικού ή εκφραστικού τύπου.) Επομένως η παρέμβαση οφείλει και πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης της διαταραχής.

  Στο κέντρο μας χρησιμοποιούνται τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ για τη διάγνωση, εκτίμηση και αξιολόγηση των δυσκολιών.

  Τα ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ χορηγούνται μόνο κατόπιν ραντεβού.

  N

  Εκτίμηση Επιπέδου Αναπτυξιακής Λειτουργικότητας

  Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου xόριππος χρησιμοποιεί αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικα εργαλεία-τεστ σταθμισμένα σε ελληνικό πληθυσμό, με διαγνωστική αξία 97% και άνω. Συγκεκριμένα,χορηγούνται ψυχομετρικά τεστ για:

  • Αξιολόγηση του Αναπτυξιακού επιπέδου και της Λειτουργικότητας παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού (από 1μ έως και 6 ετών)
  N

  Διεπιστημονική Αξιολόγηση

  Η διεπιστημονική ομάδα του xόριππου χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα Ψυχομετρικα Εργαλεία Διάγνωσης και Αξιολόγησης, ώστε να καταρτίσει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την μέγιστη βελτίωση της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αυτόνομη διαβίωση.

  Στην κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος λαμβάνονται σημαντικά υπόψιν οι επιθυμίες της οικογένειας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των μελών της. Η ομάδα του xόριππου επιδιώκει επίσης τη στενή συνεργασία με το σχολείο και συνυπολογίζει τις παραμέτρους που θέτει η αλληλεπίδραση με τους φίλους, τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινότητα.

   

  διεπιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από:

  • Λογοθεραπευτή
  • Εργοθεραπευτή
  • Ψυχολόγο
  • Ψυχίατρο Παίδων και Εφήβων
  • Ειδικό Παιδαγωγό
  • Επιστήμονες προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας και υγείας
  • Εκπαιδευτή θεραπευτικής ιππασίας
  • Επιστήμονεςφυσικής αγωγής και αθλητισμού
  • Φιλόλογο
  • Μαθηματικό

  Ο καθένας τους έχει  εκπαιδευτεί στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και αναλαμβάνει να αξιολογήσει τον τομέα ανάπτυξης της ειδικότητας του  και να στοχοθετήσει μαζί με τους υπόλοιπους το πλάνο παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της συνολικής ανάπτυξης και λειτουργικότητας ενός  παιδιού.  Την ομάδα των επαγγελματιών συντονίζει η Διεπιστημονική Υπεύθυνη ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος καταμερισμός εργασίας και να γίνεται αξιόπιστη αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Μέλος της ομάδας γίνεται και η οικογένεια ως ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς διαπαιδαγώγησης.

   

  Τα οφέλη από τη διεπιστημονική συνεργασία είναι:

  • Το παιδί αντιμετωπίζεται ολιστικά ως άτομο, αλλά και ως μέλος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου(σχολείο, οικογένεια, φίλοι, γειτονιά, κοινότητα) που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτά.
  • Στενή συνεργασία της ομάδας και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ τους.
  • Θέσπιση κοινών στόχων που στηρίζονται σε αλληλοσυμπληρωματικές δράσεις.