Δημιουργική μουσική αγωγή

Το τμήμα αυτό δημιουργηθήκαμε σκοπό να μυήσει τα παιδιά στους ήχους, να γνωρίσουν βασικά μουσικά όργανα και να εμβαθύνουν στη μουσική θεωρία. Μέσο της μουσικής αγωγής το παιδί αποκτά μουσική έκφραση, εξοικιώνεται με τα μουσικά όργανα και πειραματίζεται με τον ήχο. Σε μεταγενέστερο στάδιο το παιδί αποκτά δεξιότητες εκτέλεσης μουσικού οργάνου.