επικοινωνήστε: +30 2410 414599

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συναντάται πλέον σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αφού σύμφωνα με μελέτες  ενασχόληση με το περιβάλλον ασκεί μια ιδιαίτερα θετική επίδραση στον ψυχισμό των ατόμων. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα το εργαστήριο κηπουρικής μπορεί να παίξει διπλό ρόλο, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τα παιδιά για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να γίνει το μέσο για την εκπαίδευσή και άσκησή τους.

Οφέλη κηπουρικής

Α. Κινητικό Επίπεδο

Η ικανότητα του παιδιού να γράφει είναι εφαρμογή εσωτερικευμένης γνώσης και ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι δραστηριότητες γραφικής σκέψης που εκδηλώνονται στη ζωγραφική, το κόψιμο, το ράψιμο, το σκάλισμα, τη γλυπτική κ.ά. (Furth και Wachs, 1975). Οι δραστηριότητες της κηπουρικής βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες και συγκεκριμένα βοηθούν την/τον:

 

Β. Γνωστικό Επίπεδο: μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος τα παιδιά βοηθούνται να αναπτύξουν τις μνημονικές τους λειτουργίες, να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε ό,τι κάνουν, να ανακαλύπτουν τις σχέσεις ανάμεσα στα γεγονότα, να κατανοούν το περιβάλλον τους.

 

Συναισθηματικό Επίπεδο: η θεραπευτική κηπουρική δίνει κίνητρα στα παιδιά να εμπλακούν σε δραστηριότητες και να αναπτύξουν:

I) το αυτοσυναίσθημα: αναγνωρίζουν τις δυσκολίες τους- δέχονται βοήθεια- αποδέχονται την αποτυχία – χαίρονται με τις επιτυχίες. Μαθαίνουν μέσα από τις διαδικασίες να εκτιμούν τον εαυτό τους και τους άλλους.

II) Ενδιαφέρον για μάθηση: επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους λουλουδιών, κέντρων κηποτεχνικής, φυτώριων, υπηρεσίες Δήμου- Δασαρχείου, γκαλερί ζωγράφου κ.ά.

III) Συνεργασία με τους άλλους: τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους, με επαγγελματίες, με παιδιά άλλων ομάδων, αναπτύσσουν και διατηρούν φιλίες.