Σχολές Εκπαίδευσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης Θεσσαλίας

Ο xόριππος σε συνεργασία με καταξιωμένους εισηγητές και με εμπειρία στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης διοργανώνει στη Λάρισα Κύκλους Σπουδών για άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν πλήρως προκειμένου να εργαστούν άμεσα ως Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης στην περιφέρεια της...