επικοινωνήστε: +30 2410 414599

Ψηφιακή Τεχνολογία και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για παιδιά δημοτικού

Ψηφιακή Τεχνολογία και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διάρκεια κάθε μαθήματος: 2 ώρες

Σύνολο Μαθημάτων : 8

  • Τα παιδιά χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία με παιγνιώδη τρόπο συνεργαζόμενα σε ομάδες
  • Σκέφτονται δημιουργικά και αναπτύσσουν την φαντασία τους
  • Εμπλέκονται σε δραστηριότητες στις οποίες βασικό ρόλο παίζει η διερευνητική μάθηση

Αναπτύσσουν την αλγοριθμική σκέψη χρησιμοποιώντας υπολογιστικά συστήματα και αισθητήρες σε βιωματικά εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.Το περιβάλλον προγραμματισμού και το υλικό που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια προτείνονται από γνωστά πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το MIT και είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για τις συγκεκριμένες ηλικίες.

Comments are closed.